Rolcontainers

Rolcontainers zijn verrijdbare containers met 2 of 4 wielen.

De nuttige inhoud van deze containers varieert van 240 tot 5000 liter, waarbij de inhoudsmaten van 240 tot 1100 liter normaal in kunststof geleverd worden. Deze containers kunnen gebruikt worden voor diverse afvalstoffen (hout, papier/karton, glas, restafval, oliefilters, PE-folie…).  De containers worden ter plaatse geledigd of gewisseld. Er zijn diverse ophaalfrequenties mogelijk, van 4-wekelijks tot meerdere ophalingen per week in bepaalde regio’s.

Sortering aan de bron is niet alleen wettelijk verplicht (VLAREMA), maar vaak ook kostenefficiënt.  Om deze sortering te bevorderen worden de rolcontainers van 240 tot 1100 liter in diverse kleuren en van duidelijke stickers voorzien.

Offerte aanvragen

Afzetcontainers

Afzet- of volumecontainers (tussen 10 en 40 m³) worden gebruikt om grote hoeveelheden materiaal (afval of recyclageproducten) éénmalig of op regelmatige basis af te voeren.  Behoudens de standaardcontainers zoals voorheen vermeld worden deze systemen vaak in functie van de klant en zijn specifieke noden aangepast.

Voorbeelden:

  • Stofcontainers: worden gebruikt aan afzuiginstallaties (schaverijen)
  • Perscontainers: om volumineus afval te verdichten
  • Stationaire persen: om zeer grote hoeveelheden droog volumineus afval te verdichten
  • Gesloten containers: om bijvoorbeeld waterinsijpeling te voorkomen

Offerte aanvragen

Transport

Afvalalternatief beschikt over een voldoende uitgebreid wagenpark (perskraakwagens/haakarmwagens/bachewagens) om u als klant snel en correct te voorzien van containers en deze op het afgesproken tijdstip te ledigen of op te halen.

Offerte aanvragen

Allerlei

 

Speciale recipienten

We beschikken over diverse recipiënten om in te spelen op specifieke vragen van onze klanten.  (vb plastibacs 600 liter om archiefopruimingen te doen, vaten van 200 liter voor vloeistoffen……)

Containerzakken (NIEUW)

We geloven sterk in de plastiek containerzakken die we aanbieden om in de containers te hangen.  We hebben deze voor de modellen 240/770 en 1100 liter.  Door telkens na de lediging een zak in de container te hangen blijft deze uiteraard veel properder en is het niet nodig deze regelmatig te reinigen, waardoor er minder water verspild wordt.  In de toekomst hopen we kwalitatieve biodegradeerbare zakken te kunnen aanbieden