U heeft een keuze

Vanaf nu kiest u voor een betrouwbare partner die staat voor een performante en persoonlijke aanpak aan uiterst scherpe tarieven.

Lees meer
u heeft een keuze

Innovatief

Afval Alternatief zoekt steeds naar alternatieve en duurzamere verbeteringen voor de ophaling, communicatie en verwerking van uw afvalstoffen.

Lees meer
innovatieve afvalophaling

Persoonlijke aanpak

Elke klant is belangrijk en verdient een persoonlijke aanpak.

Lees meer
persoonlijke aanpak

Betrokkenheid

Samen bekijken we hoe uw bedrijf georganiseerd is. Zijn wij de ontbrekende schakel?

Lees meer
betrokkenheid

Flexibel

Wij volgen de evolutie van onze klanten. Snelle reactie/actie op alle vragen. Plaatsing van containers gebeurt binnen de drie dagen.

Lees meer
flexibel

Scherpe prijzen
5-sterren service

Lees meer
budgetvriendelijk

Over ons

U heeft een keuze

Vanaf nu heeft u een alternatief voor uw afvalophaling en kan u kiezen voor een innovatieve leverancier met een persoonlijke aanpak. Eén die betrokken is bij wat u doet en hoe u bent georganiseerd. Want wij zijn flexibel en bieden een 5-sterren service aan een scherpe prijs.

  • Innovatief
  • Persoonlijk
  • Betrokken
  • Flexibel
  • 5-sterren service aan een scherpe prijs

Een persoonlijke aanpak

Elke klant is belangrijk en verdient een persoonlijke aanpak. Samen met u bekijken we welke container en ophaalfrequentie het best aansluiten bij uw activiteiten. We streven hierbij steeds naar duurzame en kostenbesparende oplossingen.

Klantgericht

Bij Afval Alternatief staat de klant centraal! Onze service en dienstverlening stemmen we af op onze klanten. Het zal dan ook altijd mogelijk zijn (mits overleg) om flexibel ophaalfrequenties te reorganiseren.

Hoge kwaliteit voor een lage prijs

De partners en oprichters van Afval Alternatief hebben samen zowat 50 jaar ervaring in de afvalsector in diverse afdelingen, in uiteenlopende functies en bij verschillende bedrijven. We zijn ervan overtuigd dat we een topservice kunnen bieden aan een concurrentieel tarief. Efficiënte ophalingen, duurzame inzet van middelen en een smalle structuur met zaakvoerders aanwezig op het terrein, staan daarvoor garant.

Flexibiliteit

Wij bieden een snelle, flexibele en correcte service waarbij we trachten mee te evolueren met onze klanten en hun afvalproductie.

Onze werkwijze

Persoonlijk en direct

Vraag gerust aan collega’s, kennissen of buren die reeds met ons werken naar hun ervaringen en contacteer ons per mail of telefoon,. We maken dan zo snel mogelijk met u een afspraak om uw persoonlijke situatie nader te bekijken. We komen graag ter plaatse om samen met u of één van uw medewerkers onze werkwijze en dienstverlening correct af te stemmen op uw behoefte.

Offerte en contract

Na of tijdens dit eerste contact kunnen wij u vaak onmiddellijk een correcte inschatting geven van de beste en meest voordelige oplossing die wij u kunnen bieden. Er kan vervolgens worden besproken hoe en wanneer wij bij de nodige recipiënten kunnen voorzien. We stellen diverse types rolcontainers ter beschikking voor de ophaling van uw verschillende afval- en recyclagestromen. We zullen telkens kijken of een efficiënte sortering aan de bron van verschillende recycleerbare afvalstoffen tot de mogelijkheid behoort. Dit is niet alleen gunstig vanuit een duurzaamheidprincipe maar zal eveneens een gunstig effect hebben op de totale kostprijs. Alle containers zijn snel uit voorraad leverbaar, indien nodig binnen de drie dagen.

Nazorg en wetgeving

Onze enorme ervaring binnen de afvalsector laat ons toe u efficiënt en correct toe te lichten wat er van u als afvalproducent op wettelijk vlak wordt verwacht. We zullen u ook zeker permanent en via verschillende kanalen op de hoogte houden van de veranderende wetgeving. Vanzelfsprekend kan u bij ons steeds de nodige attesten (afvalstoffenregister, overzichten..) bekomen ter ondersteuning hiervan.

Op 1 juni 2012 trad Vlarema, het ‘Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen’ in werking. De kernboodschap van het Vlarema luidt: ‘Sluit materiaalkringlopen’. Dit betekent dat we moeten trachten om zoveel mogelijk afval te vermijden. Dat kunnen we door duurzaam te consumeren, te produceren en zo veel mogelijk te sorteren aan de bron. Hoe zuiverder de fracties, hoe makkelijker de recyclage en de verwerking.

Het Vlarema legt wettelijke sorteerverplichtingen op. Een aantal daarvan zijn niet nieuw, de verplichting om PMD selectief in te zamelen is dat wel. Daarnaast moet u een overeenkomst afsluiten met een afvalstoffeninzamelaar waarin u aanduidt welk de afvalstromen binnen uw bedrijf zijn en op welke manier u ze afvoert of laat afvoeren. Het Afval Alternatief team met jarenlange ervaring in de afvalmarkt, helpt u graag verder om samen met u de meest goedkope, duurzame en optimale oplossing te bepalen.

Voor een optimaal beleid heeft OVAM een zo juist en volledig mogelijk beeld nodig van alle afvalstromen in Vlaanderen. Daarom moeten afvalproducenten een afvalstoffenregister bijhouden. Het Vlarema bepaalt enkel welke gegevens er in dat register moeten staan, bijvoorbeeld de hoeveelheid afval in ton of kubieke meter. Om alles administratief voor u eenvoudig te houden, moet u niet langer elk jaar melding maken van uw bedrijfsafval. Dat moet enkel nog als u steekproefgewijs wordt geselecteerd. Die melding wordt opgenomen in het Integraal Milieujaarverslag (IMJV). Afval Alternatief helpt u gratis om alle gegevens in te vullen van de ingezamelde stromen.

Voor verpakkingsafval bestaat er een terugnameplicht. Dit betekent niet dat u als producent, invoerder of (tussen)handelaar verpakkingen ook effectief moet terugnemen. De terugnameplicht verplicht verpakkingsverantwoordelijken enkel tot het financieren en behalen van welbepaalde recyclage- en valorisatiepercentages.

Verpakkingsafval zal efficiënter worden gerecycleerd als het al bij al bij de bron gesorteerd is. Het is daarom dat VAL-I-PAC financiële ondersteuning biedt voor bedrijven die inspanningen leveren om hun verpakkingsafval te sorteren. Wist u dat u zelfs een containerforfait ontvangt van 100 euro per jaar voor het plaatsen van een rolcontainer van 1100 liter papier en karton?

Meer info kan u vinden op www.valipac.be

Het team achter
Afval Alternatief

Wij zijn zes gedreven mensen tussen 28 en 49 jaar met relevante ervaring in de afvalsector. Met veel enthousiasme zetten wij onze schouders onder dit project. Niet alleen zijn wij al jaren goede collega’s maar ondertussen ook vrienden. Dit heeft zijn invloed op onze manier van werken. We zijn er vast van overtuigd dat we met onze positieve bedrijfsfilosofie een meerwaarde in de markt kunnen creëren.

We zijn geen wereldverbeteraars en zetten liever kleine stappen in de juiste richting dan holle slogans te roepen. We moeten er tenslotte samen voor zorgen dat onze regio ook morgen nog leefbaar is. Afvalinzameling is een noodzakelijke dienstverlening die soepel, flexibel en met zeer veel aandacht voor en in functie van de leefomgeving moet worden uitgevoerd. Wij helpen u daarbij.

Werken bij Afval Alternatief

Momenteel zijn al onze vacatures ingevuld maar je kan steeds vrijblijvend solliciteren. Wij nemen jouw kandidatuur dan op in onze wervingsreserve en nemen contact op zodra zich een vacature aandient.

Als je van mening bent dat je een versterking voor ons team betekent, stuur dan je CV en motivatie naar .

We proberen zo snel mogelijk een antwoord te sturen.

Contacteer ons